Ilm-fan, innovatsiyalar va kadrlar tayyorlash boshqarmasi 05.01.2021 Ilm-fan, innovatsiyalar va kadrlar tayyorlash boshqarmasi

Boshqarmaning asosiy maqsad va vazifalari

Boshqarma faoliyatining asosiy maqsadi milliy atom energetikasi sanoatining innovatsion rivojlanishini ilmiy qo'llab-quvvatlash va buning uchun malakali kadrlar tayyorlashdan iborat.

Boshqarmaning asosiy vazifalari:

mamlakat atom energetikasi dasturini innovatsion rivojlantirishda O'zbekiston Respublikasi ilmiy muassasalarining keng ishtirokini tashkil etish;

O'zbekiston Respublikasining atom energetikasi ehtiyojlari uchun malakali kadrlar tayyorlashni tashkil etish;

ekspluatatsion kadrlarni tayyorlash bo'yicha ekspluatatsion tashkilotning javobgarligi bo'lgan "AES qurilishi bo'yicha direktsiya"ga bo'ysunuvchi tashkilot jarayonlarini boshqarish.