28.12.2020 "Korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi to'g'risidagi nizom"

I. Umumiy qoidalar
1. Ushbu "Korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi to'g'risidagi nizom" (keyingi o'rinlarda - Nizom)
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energiyasini rivojlantirish agentligining
Korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasining (keyingi o'rinlarda - Komissiya) faoliyati, vazifalari,
funktsiyalari tartibini belgilaydi. - Agentlik).2. Komissiya Agentlikning doimiy maslahat organi
hisoblanadi.3. Komissiya o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston
Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O'zbekiston
Respublikasi Prezidentining farmonlari, farmonlari va farmoyishlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining farmonlari va farmoyishlari, "O'zatom" agentligi to'g'risidagi nizom, mahalliy normativ va
tashkiliy ishlar - Agentlikning normativ hujjatlari, ushbu Nizom, shuningdek, korrupsiyaga qarshi
kurashish bilan bog'liq O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalaridan foydalanadi.