28.12.2020 O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida

108 09.02.2019
https://lex.uz/ru/docs/-4203390

28.12.2020 O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Atom energetikasini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida

800 06.10.2018
https://lex.uz/ru/docs/-3967906

28.12.2020 O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Atom energetikasini rivojlantirish agentligi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori

653 13.08.2018
https://lex.uz/ru/docs/-3864609