28.12.2020 Atom energiyasidan tinchlik maqsadlarida foydalanish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining Qonuni

O‘RQ-565 09.09.2019
https://www.lex.uz/docs/-4506940