28.12.2020 Atom energetikasini rivojlantirish agentligi tuzilmasi