Xalqaro hamkorlik va investitsiyalarni jalb qilish 28.12.2020 Xalqaro hamkorlik va investitsiyalarni jalb qilish
Xalqaro hamkorlik va investitsiyalarni jalb qilish boshqarmasi boshlig`i
Adilov Abbosbek Kamiljon o`g`li

Xalqaro hamkorlik va investitsiyalarni jalb qilish boshqarmasi faoliyatining asosiy maqsadlari:
-atom energetikasi sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish.

Boshqarmaning asosiy vazifalari:
-Atom energiyasining global xavfsizligi manfaatlarida xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikni ta`minlash;
-qo`shni davlatlar bilan o`zaro munosabatlarni ta`minlash milliy atom energiyasi dasturi manfaatlarini ilgari surish;
-agentlik tomonidan xalqaro shartnomalar doirasida O`zbekiston Respublikasining huquqlari va majburiyatlari bajarilishini ta`minlash.
-atom energiyasini rivojlantirish loyihalariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish.