Qisqartmalar
SBK
sterjenlarni boshqarish kaliti
SKR
suv-kimyoviy rejim
SP
saqlash punkti
SRCh
suyuq radioaktiv chiqindilar
SRCh ChP
suyuq radioaktiv chiqindilarni chuqurlikda saqlash punkti 
SSER
Suv-Suvli Еnergetik Reaktor
SSER TOA

suv-suvli energetik reaktor tipidagi optimallashtirilgan va axborotlashtirilgan AES loyihasi

STB

suzuvchi texnik baza
SUGR
sanoat uran-grafit reaktori
TAXT
transportlash bo’yicha avtomatlashtirilgan xavfsizlik tizimi 
TB ATL
tashkiliy-boshqaruv va / yoki axborot texnologiyalari loyihasi
TJBAT
Texnologik jarayonlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi
TM
taqiqlangan maydon
TNR
tez neytronlarga mo’ljallangan reaktor
TR
Tadqiqot reakrori
TS
to'yintirilgan suv 
TSB
to’yintiruvchi suv baki

TTKI
tadqiqot, tajriba-konstruktor ishlar
UGF
uran geksaftoridi
UO
uran oksidi