Qisqartmalar
AEXA
Atom Energiyasi bo'yicha Xalqaro agentlik 
IAT
 Issiqlik Ajratuvchi To'plam 
AEFO
Atom energiyasidan foydalanish ob'ekti
AES
Atom Elektr Stansiyasi
AESTBA
Ekspluatatsiya jarayonida bo’lgan AESlar tashkilotlarining butunjahon assotsiatsiyasi
AIO’
Avtomatlashtirilgan Ish O’rni
AM
Axborot Markazi
AMTB
atrof-muhitga ta'sirini baholash
APCh
Aktivligi past chiqindilar
ASAX
Atom sanoati bo'yicha axborot xizmati 
ASIChK
Atom energiyasini ishlab chiqarish sanoat-kompleksi
ASN
asosiy sirkulyatsiya nasosi
ASOK
atom suv osti kemasi
AT
Atom texnologiyalari
BBKQ
bug' bosimini kompensatsiyalovchi qurilma
BBP
blokni boshqarish paneli
BG
bug' generatori
BH
biologik himoya

BHMZ
baxtsiz hodisalarni mahalliylashtirish zonasi
BIR
birlashtirilgan investitsiya resursi