AES qurilishi Direksiyasi
AES qurilishi Direksiyasi
AES qurilishi Direksiyasi
2023-yilning 4-choragida Toʻgʻridan toʻgʻri oʻtqazilgan shartnomalar
AES qurilishi Direksiyasi
2023-yilning 4-choragida http://xarid.uzex.uz/ onlayn-do'konidan elektron pochta orqali sotib olingan tovarlar va xizmatlar uchun shartnomalar
AES qurilishi Direksiyasi
2023-yil III choragi mobaynida "AES qurilishi Direksiyasi" DUK mansabdor shaxslarining xizmat safarlari doirasida amalga oshirilgan xarajatlar boʻyicha MA'LUMOT
AES qurilishi Direksiyasi
Atom energetikasini rivojlantirish agentligi huzuridagi “AES qurilishi Direksiyasi” DUKga 2023-yil III chorak mobaynida jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan murojaatnomalar toʻgʻrisida MAʼLUMOT
AES qurilishi Direksiyasi
2023-yilning 3-choragida Toʻgʻridan toʻgʻri oʻtkazilgan shartnomalar
AES qurilishi Direksiyasi
2023-yilning 3-choragida http://xarid.uzex.uz/ onlayn-do'konidan elektron pochta orqali sotib olingan tovarlar va xizmatlar uchun shartnomalar
AES qurilishi Direksiyasi
2023-yil Ⅱ choragi mobaynida "AES qurilishi Direksiyasi" DUK mansabdor shaxslarining xizmat safarlari doirasida amalga oshirilgan xarajatlar boʻyicha MA'LUMOT
AES qurilishi Direksiyasi
Atom energetikasini rivojlantirish agentligi huzuridagi “AES qurilishi Direksiyasi” DUKga 2023-yil II chorak mobaynida jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan murojaatnomalar toʻgʻrisida MAʼLUMOT
AES qurilishi Direksiyasi
2023-yilning 2-choragida Toʻgʻridan toʻgʻri oʻtqazilgan shartnomalar
AES qurilishi Direksiyasi
2023-yilning 2-choragida http://xarid.uzex.uz/ onlayn-do'konidan elektron pochta orqali sotib olingan tovarlar va xizmatlar uchun shartnomalar
AES qurilishi Direksiyasi
“AES qurilishi Direksiyasi” DUKga 2023 yil I chorak mobaynida jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan murojaatnomalar to‘g‘risida MA’LUMOT
AES qurilishi Direksiyasi
2023-yil Ⅰ choragi mobaynida "AES qurilishi Direksiyasi" DUK mansabdor shaxslarining xizmat safarlari doirasida amalga oshirilgan xarajatlar boʻyicha MA'LUMOT
AES qurilishi Direksiyasi
2023-yilning 1-choragida Toʻgʻridan toʻgʻri oʻtqazilgan shartnomalar
AES qurilishi Direksiyasi
2023-yilning 1-choragida http://xarid.uzex.uz/ onlayn-do'konidan elektron pochta orqali sotib olingan tovarlar va xizmatlar uchun shartnomalar
AES qurilishi Direksiyasi
2022-yil IV choragi mobaynida "AES qurilishi Direksiyasi" DUK mansabdor shaxslarining xizmat safarlari doirasida amalga oshirilgan xarajatlar boʻyicha MA'LUMOT
AES qurilishi Direksiyasi
Atom energetikasini rivojlantirish agentligi huzuridagi “AES qurilishi Direksiyasi” DUKga 2022-yil 4-chorak mobaynida jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan murojaatnomalar toʻgʻrisida MAʼLUMOT
AES qurilishi Direksiyasi
2022-yilning 4-choragida Toʻgʻridan toʻgʻri oʻtqazilgan shartnomalar
AES qurilishi Direksiyasi
2022-yilning 4-choragida http://xarid.uzex.uz/ onlayn-do'konidan elektron pochta orqali sotib olingan tovarlar va xizmatlar uchun shartnomalar
AES qurilishi Direksiyasi
Atom energetikasini rivojlantirish agentligi huzuridagi “AES qurilishi Direksiyasi” DUKga 2022-yil Ⅲ-chorak mobaynida jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan murojaatnomalar toʻgʻrisida MAʼLUMOT
AES qurilishi Direksiyasi
2022-yil Ⅲ choragi mobaynida "AES qurilishi Direksiyasi" DUK mansabdor shaxslarining xizmat safarlari doirasida amalga oshirilgan xarajatlar boʻyicha