Qisqartmalar
PBU
past boyitilgan uran
PET
Pozitron Emissiya Tomografi 
QH
qo'riqlanadigan hudud
QKDD
qurolli kuchlar davlat dasturi
QQZ
qazib olish va qayta ishlash zavodi
QSSTR
qo’rg’oshin sovutish suyuqlikli tezkor reaktor
RACh
radioaktiv chiqindilar
RACh NYDTT
RAchni nazorati bo'yicha yagona davlat tizimi
RAU
reaktorning asosiy ulagichi
RCh

radioaktiv chiqindilar
RchMKP
radioaktiv chiqindilarni muqim ko'mish punkti
RChSO
radioaktiv chiqindilarni saqlash ombori
RChVSO

radioaktiv chiqindilarni vaqtincha saqlash ombori
REHA
ruxsat etilgan hajm aktivligi
RFM
rejalashtirilgan favqulodda mashg'ulotlar
RH
ruxsatsiz harakatlar
RHXK

Radiologik himoya bo'yicha xalqaro komissiya
RS
reaktor ichida saqlash
RVNAT
Radiatsion vaziyatni nazorat qilish bo’yicha avtomatlashtirilgan tizim
RXN
radiatsiya xavfsizligi normalari