Qisqartmalar
KQAES
kam quvvatli atom elektr stantsiyasi

KQB IQL
kapital qo'yilmalar bilan bog'liq investitsiya va qurilish loyihasi

KQBIQL
kapital qo'yilmalar bilan bog'liq investitsiya va qurilish loyihasi
KTQ
kompleks taqsimlash qurilmasi 
KXBT
korporativ xavflarni boshqarish tizimi
MBD
 minimal boshqariladigan daraja (reaktor quvvati)
MBM
moddiy balans maydoni
MFVMQ
mahalliy favqulodda vaziyatlarni muhofaza qilish
MLA
maksimal loyihada ko'zda tutilgan avariya
MMA
minimal muhim aktivlik
MMSA
minimal muhim solishtirma aktivlik 
MOX
uran va plutoniy dioksidlari aralashmasidan tashkil topgan yadro yoqilg'isi
MRaM
muhrlangan radionuklid manbai
MZ
maksimal zilzila
NP
nazorat punkti
NTAvaA
nazorat-tadqiqot asboblari va avtomatlashtirish
NYDDT
IYYni nazorati bo'yicha yagona davlat tizimi
NСh

nazorat chizig'i
O'MM
o'ta muhim maydon 
O'QFK

o'rnatilgan quvvatdan foydalanish koeffitsienti