Qisqartmalar
IBB
“Rosatom” davlat korporatsiyasining innovatsiyalarni boshqarish boshqarmasi
IDKYT
individual dozalarini kuzatuvchi yagona tizim
IFCh
ish faoliyatidan chiqarish 
IFYB
ish faoliyatining yakuniy bosqichi
IHQ
ichki himoya qobig'i
IHTTAEA
Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining atom energetikasi agentligi

IIAT
ishlatilgan issiqlik ajratuvchi to'plam 
IK

ionlash kamerasi
INB

ionlashtiruvchi nurlanish manbai
IQQO
investitsiya qarorlarini qabul qilish organi
ITK
ilmiy-texnik kompleks
IX AIO’
individual xatarlarni baholash bo’yicha avtomatlashtirilgan ish o’rni
IYY
ishlatilgan yadro yoqilg’isi
IZ

ichki zona

JHQ MTV
jismoniy himoya qilishning muhandislik va texnik vositalari
JHV

jismoniy himoya vositasi
KATL

korporativ axborot texnologiyalari loyihasi
KBM
kirish boshqariladigan maydon
KHUT

Korporativ hujjatlarni uzatish tizimi
KI MTM

"Kurchatov instituti" Milliy tadqiqot markazi