Qisqartmalar
BM
bo'linadigan material

BRaMAN
bo'linuvchi radioaktiv materiallar ustida avtomatlashtirilgan nazorat
BUM
boyitilgan uran mahsuloti
DEE
davlat ekologik ekspertizasi
DKF
davlat korporatsiyasi filiallari
DMB
davlat mudofaasi buyurtmasi
EAK
effektivlikning asosiy ko'rsatkichlari
EDQ
ekspozitsion doza quvvati
EIH
Evroosiyo iqtisodiy hamjamiyati
ENM
eksperimental va namoyish markazi
FITD NQMT
fuqarolarning individual ta'sir qilish dozalarini nazorat qilish va monitoring tizimi
FMFVBB
fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo'limlari

FVHQ
Favqulodda Vaziyatlardan Himoya Qilish
FVN
favqulodda vaziyat (to’yintiruvchi) nasosi
FZ
Faol Zona 
GRCh

gazsimon radioaktiv chiqindilar

GT
gaz tsentrafugasi
GTM
gaz turbina moslamasi
HK

hukumatlararo kelishuv
iael
issiqlik ajratuvchi element