O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Atom energetikasini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida

06 oktabr 2018 / 20:00 217
https://lex.uz/ru/docs/-3967906