AEXA O'zbekiston mutaxassislari uchun seminar o'tkazdi