Issiklik ajratuvchi element nima?

16 aprel 2021 / 10:57 547
Issiklik ajratuvchi element ( iae/ keyingi oʼrinlarda tvel), har qanday yadro reaktorining asosiy konstruktiv elementi hisoblanadi. Tvelda - boshqariladigan boʼlinish reaksiyasi natijasida issiqlik energiyasi paydo boʼlishiga moʼljallangan. Аvtomatlashtirilgan tizim bitta sirkoniy naychaga 200 dan ortiq uran dioksidi tabletkalarini joylashtiradi. Maʼlumot uchun: reaktorda 10 million atrofida uran dioksidi tabletkalari ishlatiladi. Yonilgʼi elementi qaysi tarkibiy qismlardan iboratligini quyidagi rasm yordamida bilib oling.