Yuridik bo'lim
21 yanvar
2021
Bo'limi boshlig'i
Ushbu lavozimga qo'yiladigan talablar:


Bilim:
korxonaning ishlab chiqarish, iqtisodiy va moliyaviy faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlari;
fuqarolik, mehnat, moliyaviy, ma'muriy, soliq huquqi, xalqaro huquq: davlat va xususiy;
atrof-muhit to'g'risidagi qonun hujjatlari;
da'vo faoliyati;
iqtisodiyot, mehnatni tashkil etish, ishlab chiqarish va boshqarish asoslari;
mehnatni muhofaza qilish qoidalari va qoidalari.
Ko'nikmalar:
xo'jalik shartnomalarini, jamoaviy shartnomalarni tuzish va bajarish;
zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish, hisobga olish va yuritish.

Fuqaroligi:

Ish tajribasi:

kamida ikki yil yuridik kasbda

Ko'nikmalari:
oliy yuridik ma'lumot, advokatning malakasini oshirish to'g'risidagi guvohnoma
Vazifalari:
Shartlar:
Manzil:

Aloqa: