Birinchi bo'lim
21 yanvar
2021
Devonxona idorasi rahbari
Nomzodga qo'yiladigan talablar:

Oliy ma'lumot

Fuqarolik:

Ish tajribasi:

ish tajribasiga talablar yo'q

Ko'nikmalar:

• ish yuritish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar, me'yoriy hujjatlar, boshqa ko'rsatmalar va hujjatlar
• ish yuritishning yagona davlat tizimining asosiy qoidalari;
• tashkiliy va ma'muriy hujjatlarning yagona tizimining standartlari;
• rasmiy hujjatlar va materiallarning o'tishini nazorat qilish tartibi;
• mehnatni tashkil etish asoslari;
• kompyuterlarning ishlash qoidalari;
• mehnat qonunchiligi asoslari
Rus va o'zbek tillarini yaxshi bilishi, ingliz tilini bilishi maqsadga muvofiqdir. Kompyuterda ravon (Microsoft Office, Internet, Outlook), ofis uskunalari bilan ishlash ko'nikmalari.
Vazifalar:
Shartlar:
Manzil:

Aloqa uchun shaxs: