Ilmiy-pedagogik, innovasion, ilmiy-tadqiqot kadrlar tayyorlash bo'limi