Atom energetikasini rivojlantirish agentligi 2021 yil II yarim yilligiga mo'ljallangan ish rejasi