Atom energetikasini rivojlantirish agentligi 2021 yil II yarim yillika mo'ljallangan ish rejasi