"Korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi to'g'risidagi nizom"

28 dekabr 2020 / 20:37 959
"O'zatom" agentligining
2019 yil 31 yanvardagi
3-son buyrug'iga 2-ilova
I.         Umumiy qoidalar
1. Ushbu "Korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi to'g'risidagi nizom" (keyingi o'rinlarda - Nizom) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energiyasini rivojlantirish agentligining Korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasining (keyingi o'rinlarda - Komissiya) faoliyati, vazifalari, funktsiyalari tartibini belgilaydi. - Agentlik).
2. Komissiya Agentlikning doimiy maslahat organi hisoblanadi.
3. Komissiya o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, farmonlari va farmoyishlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining farmonlari va farmoyishlari, "O'zatom" agentligi to'g'risidagi nizom, mahalliy normativ va tashkiliy ishlar - Agentlikning normativ hujjatlari, ushbu Nizom, shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish bilan bog'liq O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalaridan foydalanadi.
II.       Komissiyaning maqsadlari va vazifalari
4. Komissiya faoliyatining maqsadi Agentlik faoliyatining O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlariga va xalqaro huquqqa muvofiqligini ta'minlashdir.
5. Komissiyaning vazifalari quyidagilardan iborat: Agentlikda "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga rioya etish bo'yicha chora-tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash; Agentlik tizimidagi korruptsiya xatarlarini doimiy ravishda tahlil qilish, korrupsiya namoyon bo'lishiga olib keladigan sabablar va sharoitlarni aniqlash va tahlil natijalariga ko'ra ularni yo'q qilish bo'yicha takliflar tayyorlash;
korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning oldini olish, aniqlash, ularga yo'l qo'ymaslik choralari samaradorligini oshirish; korrupsiyaga qarshi yagona tarmoq siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish; Agentlik tizimidagi korrupsiyaga qarshi kurashning tashkiliy, amaliy va me'yoriy-huquqiy bazasini takomillashtirish;
korrupsiyaga qarshi qonunchilikka rioya etilishini muvofiqlashtirish va monitoring qilish.
III. Komissiyaning vazifalari
6. Belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun Komissiya quyidagi funktsiyalarni bajaradi:
- Agentlikda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlar va dasturlar kompleksini tasdiqlash va amalga oshirilishini nazorat qilish;
- Agentlik xodimlarining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi huquqiy savodxonligini va huquqiy bilimlarini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni tasdiqlash va amalga oshirilishini nazorat qilish, Agentlikda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish;
- korrupsiyaga qarshi kurashish qismidagi ichki tartib qoidalarini takomillashtirish bo'yicha takliflarni ko'rib chiqish va tasdiqlash;
- materiallarni (ma'lumotlarni) o'rganish, shuningdek Agentlik xodimlari tomonidan sodir etilgan korruptsiya faktlari to'g'risida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish;
- Agentlik xodimlarining korruptsiya bilan bog'liq mumkin bo'lgan noqonuniy xatti-harakatlari faktlari bo'yicha rasmiy tekshiruvlar o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish, shuningdek ushbu xizmat tekshiruvlari natijalarini ko'rib chiqish;
- Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi bilan amaliy hamkorlikni ta'minlash;
- korrupsiyaga qarshi faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari bilan o'zaro aloqalar va hamkorlikni tashkil etish;
- Agentlik xodimlari tomonidan amaldagi qonun hujjatlarida va Agentlikning ichki qoidalarida nazarda tutilgan cheklashlar va taqiqlarga rioya etilishi ustidan nazorat.
IV. Komissiya tarkibi
7. Komissiya raisi, xodimlari va kotibi Agentlik Bosh direktorining buyrug'i bilan tasdiqlanadi.
8. Komissiya a'zolari o'rtasida vazifalarni taqsimlash Komissiya raisi tomonidan amalga oshiriladi.
V. Komissiya a'zolarining vazifalari
9. Komissiya raisining vazifalari:
Komissiya ishini tashkil qiladi;
Komissiya majlisining joyi, vaqti va kun tartibini belgilaydi;
Komissiya a'zolarining takliflari asosida Komissiyaning joriy yilgi ish rejasini va uning navbatdagi majlisining kun tartibini tasdiqlaydi;
Komissiya a'zolariga ularning vakolatlari bilan bog'liq tegishli ko'rsatmalar beradi, ularning bajarilishini nazorat qiladi, Komissiya majlislari bayonnomalarini tasdiqlaydi.
Komissiya raisi yo'qligida (ta'til, ish safari, vaqtinchalik nogironlik) ushbu funktsiyalarni Komissiya raisi tomonidan tayinlangan Komissiya a'zolaridan biri amalga oshiradi.
10. Komissiya a'zolarining vazifalari:
kun tartibi va ish rejasini shakllantirish bo'yicha komissiya raisiga takliflar kiritish;
Komissiya ishida qatnashadi, shuningdek Komissiya majlislari masalalari bo'yicha materiallar tayyorlaydi;
Komissiya tomonidan qabul qilingan qarorlar va vakolatlarni amalga oshirishda ishtirok etish.
11. Komissiya kotibining vazifalari:
Komissiya majlisi uchun materiallar, shuningdek uning qarorlari loyihalarini tayyorlashni tashkil qiladi;
Komissiya a'zolarini navbatdagi yig'ilish joyi, vaqti va kun tartibi to'g'risida xabardor qiladi;
zarur ma'lumotnoma va axborot materiallarini taqdim etadi, Komissiya majlisining bayonnomasini yuritadi;
Komissiya qarorlari bajarilishini nazorat qiladi;
Komissiya majlislari bayonnomalarini va ularga tegishli materiallarni qayd qiladi va saqlaydi.
VI. Komissiya faoliyatini tashkil etish
12. Komissiya majlislari talabga binoan, lekin yiliga kamida bir marta o'tkaziladi. Komissiya yig'ilishi, agar uning a'zolarining yarmidan ko'pi ishtirok etsa, vakolatli hisoblanadi.
Komissiya qarori bilan majlisga Agentlikning har qanday xodimlari yoki jamoatchilik vakillari va O'zbekiston Respublikasining boshqa vazirlik va idoralari taklif qilinishi mumkin.
13. Komissiya qarorlari majlisda ishtirok etgan a'zolarning oddiy ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Ovozlar teng bo'lsa, Komissiya raisining ovozi hal qiluvchi hisoblanadi.
Yig'ilishda qabul qilingan Komissiya qarorlari bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi, ular majlisda qatnashgan a'zolar tomonidan imzolanadi va Komissiya raisi tomonidan tasdiqlanadi.
Komissiya a'zolari bilan yig'ilish bayonnomasini tuzish va tasdiqlash komissiya kotibi tomonidan majlis o'tkazilgan kundan boshlab uch kun ichida amalga oshiriladi.
14. Komissiya majlisining bayonnomasida quyidagilar ko'rsatilishi kerak:
Komissiya yig'ilishining joyi va vaqti;
majlisda qatnashgan Komissiya a'zolari ro'yxati;
Komissiya majlisida uning tarkibiga kirmaydigan ishtirokchilar to'g'risidagi ma'lumotlar;
komissiya majlisining kun tartibi, ko'rib chiqilayotgan masalalar va materiallarning mazmuni;
Komissiya tomonidan qabul qilingan qarorlar;
Komissiya majlisining bayonnomasiga ilova qilingan materiallar to'g'risidagi ma'lumotlar
15. Komissiya a'zolari o'z ixtiyori bilan Agentlik xodimlari va boshqa shaxslarning sha'ni va qadr-qimmatiga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni, shuningdek Komissiya majlislarida ko'rib chiqiladigan (ko'rib chiqiladigan) boshqa maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilmaslik majburiyatini o'z zimmalariga oladilar. Komissiyaga kelib tushgan ma'lumotlardan faqat ushbu Nizomda va O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida belgilangan tartibda foydalanish mumkin.
Vii. Komissiya va uning a'zolari huquqlari
16. Komissiya huquqiga ega:
o'z vakolatlari doirasida korrupsiyaga qarshi kurashish, Agentlik xodimlarida korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni qo'llash;
korrupsiyaning Agentlik ishchilari safiga kirib kelishidan himoya qilish mexanizmlarini ishlab chiqish;
Agentlikning mehnat jamoasi o'rtasida korrupsiyaga qarshi targ'ibot ishlarini olib borish bo'yicha choralar ko'rish;
tekshirishlar va rasmiy tekshirishlar asosida Agentlikning korrupsiyaga qarshi faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqish;
davlat organlaridan, xo'jalik boshqaruvi organlaridan, fuqarolik jamiyati institutlaridan va boshqa tashkilotlardan belgilangan tartibda materiallar va ma'lumotlarni talab qilish;
o'z vakolatlari doirasida korrupsiyaning oldini olish (profilaktika) ga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni sodir etgan yoki sodir etgan shaxslarni aniqlash bo'yicha huquqni muhofaza qilish idoralari bilan o'zaro aloqada bo'lish.
17. Komissiya a'zolari:
agar Komissiya majlislarida shaxsan qatnashish imkoni bo'lmasa, ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikrini Komissiya raisiga yozma ravishda bayon etish huquqiga ega, bu qaror qabul qilishda hisobga olinadi va bayonnomaga ilova qilinadi;
qabul qilingan qaror bilan rozi bo'lmagan taqdirda, Komissiya a'zosi protokolga ilova qilinishi kerak bo'lgan alohida fikrni yozma ravishda bayon etishga haqlidir.
VIII. Komissiyaning vazifalari va majburiyatlari
18. Har yili birinchi yig'ilishda Komissiya Komissiyaning kelgusi yilgi ish rejasini tasdiqlashi, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi asosiy yo'nalishlarini belgilashi, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqishi kerak.
19. Agentlikning mansabdor shaxslari tomonidan korruptsiya faktlari bo'yicha fuqarolardan va boshqa shaxslardan kelib tushgan murojaatlarni tahlil qilish va ko'rib chiqish Komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Komissiyaning anonim murojaatlari ko'rib chiqilmaydi.
20. Komissiya a'zolari ushbu Reglamentda belgilangan funktsiyalarni to'g'ri va samarali bajarishlari shart.
21. Komissiya a'zolari ushbu Nizom talablarini bajarmaganliklari uchun O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq javobgardirlar.