Коррупцияга қарши курашиш

КОРРУПЦИЯГА ОИД ҲОЛАТЛАРНИ СЕЗГАНИНГИЗДА ХАБАР БЕРИНГ

Коррупцияга қарши курашиш
Коррупцияга қарши курашиш
Коррупцияга қарши кураш комиссияси тўғрисидаги низом