Коррупцияга қарши кураш комиссияси тўғрисидаги низом

28 - декабрь 2020 / 21:20 1828

"Ўзатом" агентлигининг 2019 йил

31 январдаги 3-сон буйруғига 2-илова

I. Умумий қоидалар
1. Ушбу "Коррупцияга қарши кураш комиссияси тўғрисидаги низом" (кейинги ўринларда - Низом) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атом энергиясини ривожлантириш агентлигининг Коррупцияга қарши кураш комиссиясининг (кейинги ўринларда - Комиссия) фаолияти, вазифалари, функциялари тартибини белгилайди. - Агентлик).
2. Комиссия Агентликнинг доимий маслаҳат органи ҳисобланади.
3. Комиссия ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари,Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, фармонлари ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг фармонлари ва фармойишлари, "Ўзатом" агентлиги тўғрисидаги низом, маҳаллий норматив ва ташкилий ишлар - Агентликнинг норматив ҳужжатлари, ушбу Низом, шунингдек, коррупцияга қарши курашиш билан боғлиқ Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларидан фойдаланади.
II. Комиссиянинг мақсадлари ва вазифалари
4. Комиссия фаолиятининг мақсади Агентлик фаолиятининг Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига ва халқаро ҳуқуққа мувофиқлигини таъминлашдир.
5. Комиссиянинг вазифалари қуйидагилардан иборат: Агентликда "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига риоя этиш бўйича чора-тадбирларнинг амалга оширилишини таъминлаш; Агентлик тизимидаги коррупция хатарларини доимий равишда таҳлил қилиш, коррупция намоён бўлишига олиб келадиган сабаблар ва шароитларни аниқлаш ва таҳлил натижаларига кўра уларни йўқ қилиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, аниқлаш, уларга йўл қўймаслик чоралари самарадорлигини ошириш; коррупцияга қарши ягона тармоқ сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш; Агентлик тизимидаги коррупцияга қарши курашнинг ташкилий, амалий ва меъёрий-ҳуқуқий базасини такомиллаштириш; коррупцияга қарши қонунчиликка риоя етилишини мувофиқлаштириш ва мониторинг қилиш.
III. Комиссиянинг вазифалари
6. Белгиланган вазифаларни амалга ошириш учун Комиссия қуйидаги функцияларни бажаради:

- Агентликда коррупцияга қарши курашиш бўйича чора-тадбирлар ва дастурлар комплексини тасдиқлаш ва амалга оширилишини назорат қилиш; 
- Агентлик ходимларининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ҳуқуқий саводхонлигини ва ҳуқуқий билимларини ошириш бўйича чора-тадбирларни тасдиқлаш ва амалга оширилишини назорат қилиш,                  Агентликда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш;
- коррупцияга қарши курашиш қисмидаги ички тартиб қоидаларини такомиллаштириш бўйича таклифларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш;
- материалларни (маълумотларни) ўрганиш, шунингдек Агентлик ходимлари томонидан содир етилган коррупция фактлари тўғрисида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш;
- Агентлик ходимларининг коррупция билан боғлиқ мумкин бўлган ноқонуний хатти-ҳаракатлари фактлари бўйича расмий текширувлар ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш, шунингдек ушбу хизмат текширувлари натижаларини кўриб чиқиш;
- Коррупцияга қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссияси билан амалий ҳамкорликни таъминлаш;
- коррупцияга қарши фаолиятни амалга оширувчи давлат органлари билан ўзаро алоқалар ва ҳамкорликни ташкил этиш;
- Агентлик ходимлари томонидан амалдаги қонун ҳужжатларида ва Агентликнинг ички қоидаларида назарда тутилган чеклашлар ва тақиқларга риоя етилиши устидан назорат.
IV. Комиссия таркиби
7. Комиссия раиси, ходимлари ва котиби Агентлик Бош директорининг буйруғи билан тасдиқланади.
8. Комиссия аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш Комиссия раиси томонидан амалга оширилади.
V. Комиссия аъзоларининг вазифалари
9. Комиссия раисининг вазифалари:
VI. Комиссия ишини ташкил қилади
 • Комиссия мажлисининг жойи, вақти ва кун тартибини белгилайди; Комиссия аъзоларининг таклифлари асосида Комиссиянинг жорий йилги иш режасини ва унинг навбатдаги мажлисининг кун тартибини тасдиқлайди;
 • Комиссия аъзоларига уларнинг ваколатлари билан боғлиқ тегишли кўрсатмалар беради, уларнинг бажарилишини назорат қилади, Комиссия мажлислари баённомаларини тасдиқлайди;
 • Комиссия раиси ёқлигида (таътил, иш сафари, вақтинчалик ногиронлик) ушбу функцияларни Комиссия раиси томонидан тайинланган Комиссия аъзоларидан бири амалга оширади.
10. Комиссия аъзоларининг вазифалари: кун тартиби ва иш режасини шакллантириш бўйича комиссия раисига таклифлар киритиш; Комиссия ишида қатнашади, шунингдек Комиссия мажлислари масалалари бўйича материаллар тайёрлайди;
Комиссия томонидан қабул қилинган қарорлар ва ваколатларни амалга оширишда иштирок етиш.
11. Комиссия котибининг вазифалари:
 • Комиссия мажлиси учун материаллар, шунингдек унинг қарорлари лойиҳаларини тайёрлашни ташкил қилади; Комиссия аъзоларини навбатдаги йиғилиш жойи, вақти ва кун тартиби тўғрисида хабардор қилади; зарур маълумотнома ва ахборот материалларини тақдим этади, Комиссия мажлисининг баённомасини юритади;
 • Комиссия қарорлари бажарилишини назорат қилади;
 • Комиссия мажлислари баённомаларини ва уларга тегишли материалларни қайд қилади ва сақлайди.
VII. Комиссия фаолиятини ташкил этиш
12. Комиссия мажлислари талабга биноан, лекин йилига камида бир марта ўтказилади. Комиссия йиғилиши, агар унинг аъзоларининг ярмидан кўпи иштирок этса, ваколатли ҳисобланади.
Комиссия қарори билан мажлисга Агентликнинг ҳар қандай ходимлари ёки жамоатчилик вакиллари ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа вазирлик ва идоралари таклиф қилиниши мумкин.
13. Комиссия қарорлари мажлисда иштирок этган аъзоларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади. Овозлар тенг бўлса, Комиссия раисининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади. Йиғилишда қабул қилинган Комиссия қарорлари баённома билан расмийлаштирилади, улар мажлисда қатнашган аъзолар томонидан имзоланади ва Комиссия раиси томонидан тасдиқланади.
Комиссия аъзолари билан йиғилиш баённомасини тузиш ва тасдиқлаш комиссия котиби томонидан мажлис ўтказилган кундан бошлаб уч кун ичида амалга оширилади.
14. Комиссия мажлисининг баённомасида қуйидагилар кўрсатилиши керак: Комиссия йиғилишининг жойи ва вақти; мажлисда қатнашган Комиссия аъзолари рўйхати; Комиссия мажлисида унинг таркибига кирмайдиган иштирокчилар тўғрисидаги маълумотлар; комиссия мажлисининг кун тартиби, кўриб чиқилаётган масалалар ва материалларнинг мазмуни; Комиссия томонидан қабул қилинган қарорлар; Комиссия мажлисининг баённомасига илова қилинган материаллар тўғрисидаги маълумотлар
15. Комиссия аъзолари ўз ихтиёри билан Агентлик ходимлари ва бошқа шахсларнинг шаъни ва қадр-қимматига таъсир қиладиган мълумотларни, шунингдек Комиссия мажлисларида кўриб чиқиладиган (кўриб чиқиладиган) бошқа махфий маълумотларни ошкор қилмаслик мажбуриятини ўз зиммаларига оладилар. Комиссияга келиб тушган маълумотлардан фақат ушбу Низомда ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда фойдаланиш мумкин.
VIII. Комиссия ва унинг аъзолари ҳуқуқлари
16. Комиссия ҳуқуқига эга:
 • ўз ваколатлари доирасида коррупцияга қарши курашиш, Агентлик ходимларида коррупциянинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни қўллаш;
 • коррупциянинг Агентлик ишчилари сафига кириб келишидан ҳимоя қилиш механизмларини ишлаб чиқиш;
 • Агентликнинг меҳнат жамоаси ўртасида коррупцияга қарши тарғибот ишларини олиб бориш бўйича чоралар кўриш;
 • текширишлар ва расмий текширишлар асосида Агентликнинг коррупцияга қарши фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқиш; давлат органларидан, хўжалик бошқаруви органларидан, фуқаролик жамияти институтларидан ва бошқа ташкилотлардан белгиланган тартибда материаллар ва маълумотларни талаб қилиш;
 • ўз ваколатлари доирасида коррупциянинг олдини олиш (профилактика) га қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш ва коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни содир этган ёки содир этган шахсларни аниқлаш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари билан ўзаро алоқада бўлиш.
17. Комиссия аъзолари: агар Комиссия мажлисларида шахсан қатнашиш имкони бўлмаса, кўриб чиқилаётган масалалар бўйича ўз фикрини Комиссия раисига ёзма равишда баён етиш ҳуқуқига ега, бу қарор қабул қилишда ҳисобга олинади ва баённомага илова қилинади; қабул қилинган қарор билан рози бўлмаган тақдирда, Комиссия аъзоси протоколга илова қилиниши керак бўлган алоҳида фикрни ёзма равишда баён этишга ҳақлидир.
IX. Комиссиянинг вазифалари ва мажбуриятлари
18. Ҳар йили биринчи йиғилишда Комиссия Комиссиянинг келгуси йилги иш режасини тасдиқлаши, коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги асосий йўналишларини белгилаши, коррупцияга қарши курашиш бўйича чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиши керак.
19. Агентликнинг мансабдор шахслари томонидан коррупция фактлари бўйича фуқаролардан ва бошқа шахслардан келиб тушган мурожаатларни таҳлил қилиш ва кўриб чиқиш Комиссия томонидан амалга оширилади. Комиссиянинг аноним мурожаатлари кўриб чиқилмайди.
20. Комиссия аъзолари ушбу Регламентда белгиланган функцияларни тўғри ва самарали бажаришлари шарт. 21. Комиссия аъзолари ушбу Низом талабларини бажармаганликлари учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ жавобгардирлар.