Илм-фан, инновация ва кадрларни тайёрлаш бошқармаси

04 - январь 2021 / 00:00 906

Илм-фан, инновация ва кадрларни тайёрлаш бошқармаси
Бошқарманинг асосий мақсад ва вазифалари: 
бошқарманинг асосий мақсади миллий атом энергетикасини инновацион ривожланишини илмий қўллаб-қувватлаш ва ушбу йўналишда малакали кадрларни тайёрлашдан иборат.

Бошқарманинг асосий вазифалари:

Ўзбекистон Республикаси илмий муассасаларининг мамлакатнинг ядро энергетикаси дастурини инновацион ривожлантиришда кенг иштирокини таъминлаш;

Ўзбекистон Республикаси атом энергияси эҳтиёжлари учун малакали кадрларни тайёрлашни ташкил этиш;

Бўйсунувчи ташкилот “Атом электр станциясини қуриш дирекцияси” ходимларни тайрлаш нуқтаи назаридан ушбу ташкилотга юклатилган жараёнларни бошқариш.

Бошқарманинг функциялари:

Бошқарма ўзига юклатилган вазифаларга мувофиқ мустақил равишда ёки маслаҳатчилар ва/ёки экспертларни жалб қилган ҳолда қуйидаги фнкцияларни бажаради:

Ўзбекистон Республикаси илмий муассасаларининг мамлакат ядро дастурини инновацион ривожлантиришда кенг иштирокини ташкил этиш нуқтаи назаридан:

 • Атомшунослик ва ядро технологияларини ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, фундаментал илмий лойиҳалар, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари, илғор технологияларни жорий этиш;

 • ядровий объектларнинг ривожланиши ва хавфсиз ишлашини илмий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш;

 • бошқа давлат ташкилотлари билан шартномалар ва битимлар тузиш орқали илмий билимларни узатиш соҳасидаги сиёсатни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;

 • атом электростанциясини қуриш пайтида хавфсизлик жиҳатларини баҳолаш ва таҳлил қилиш учун зарур бўлган чуқур билим соҳаларини, амалдаги ташкилот билан биргаликда аниқлаш;

 • ядровий фанлар ва ядро технологиялари соҳасида фундаментал ва амалий илмий тадқиқотлар ўтказилишини таъминлаш;

 • ядро фанини таълим ва ишлаб чиқариш билан интеграциялаш механизмларни мустаҳкамлаш ва ривожлантириш;

 • республиканинг ядро саноатининг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини, давлат илмий-техник дастурларини шакллантириш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш;

 • агентлик буюртмаси бўйича илмий ташкилотлар ва олимлар билан илмий тадқиқотлар ўтказиш учун шартномалар тузишни ташкил этиш;

 • дунё ва миллий атом илм-фан ютуқларини ўрганиш ва таҳлил қилиш, улардан Ўзбекистон Республикаси манфаатларида фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

 • маҳаллий ядро фанини, илмий билимларни, ядровий технологиялар соҳасидаги фан ва технологияларнинг ютуқларини оммалаштириш ва оммалаштиришда иштирок этиш;

 • Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги, илмий ташкилотларни ўз ичига олган бошқа вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликнинг турли шакллари ўрнатилишини таъминлаш;

 • Фанлар академиялари,хорижий мамлакатларнинг илмий –тадқиқот ташкилотлари билан халқаро ҳамкорликни амалга ошириш, халқаро илмий форум ва конференцияларни ташкил этиш ва ўтказишда иштирок этиш;

 • Лойихани илмий қўллаб-қувватлашни танлаш ва мақсадни аниқлашда (бош илмий ташкилот)  компетенция мезонларини аниқлаш.

Ўзбекистон Республикасининг атом энергияси эҳтиёжлари учун малакали кадрлар тайрлашни ташкил этиш нуқтаи назаридан:

 • Етакчи миллий ва хорижий таълим муассасаларида кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини ташкил этиш;

 • Республика муассасаларининг, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг илмий салоҳияти ва моддий-техник базасидан фойдаланган ҳолда юқори малакали кадрлар (фан докторлари ва фалсафа фанлари докторлари) тайёрлашда иштирок этиш;

 • илғор жаҳон тажрибасини ҳисобга олган ҳолда республиканинг атом энергетикаси бўйича олий вааа ўрта махсус, касб-ҳунар таълимитизимини ривожлантириш ва такомиллатириш;

 • ўқув-педагогик ва илмий-услубий раҳбарликни амалга ошириш;

 • миллий илмий-тадқиқот ядро университети (МИФИ)нинг Тошкент шаҳридаги филиали фаолиятини мувофиқлаштириш, унинг давлат таълим стандартлари талабларига ва таълим даражаси ва мазмуни, мутахассисларнинг касбий тайёргарлиги сифати бўйича бошқа талабларига жавоб беришини таъминлаш;

 • Ўзатом агентлиги ва унга қарашли ташкилотларнинг олий ўқув юртларидан таълим хизматларига бўлган талабини ўрганиш ва қондирилишини таъминлаш;

 • Ўқув жараёнига илғор шаклларини, шу жумладан масофадан ўқитиш, янги педагогик, инновацион ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш вва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;

 • Республиканинг ядро энергияси учун кадрлар тайёрлайдиган олий ўқув юртлари учун янги авлод ўқув адабиётларини яратиш бўйича концепция талабларига мувофиқ дарсликлар ва ўқув-услубий адабиётларини ишлаб чиқишни, таржима қилишни ва нашр этишни ташкил этиш;

 • Ядро энергетикаси соҳасидаги профессор-ўқитувчилар ва мутахассисларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини ташкил этиш ва такомиллаштириш;

 • Олий ўқув юртларида илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, унинг самарадорлигини ошириш ва тадқиқотлар натижаларини амалиётга кенг жорий этиш, республиканинг атом энергиясида олий таълим тизими, фан ва ишлаб чиқаришнинг узвий алоқасини таъминлаш;

 • Кадрлар тайёрлаш бўйича идоравий илмий ва ўқув марказларини, мустақил маслаҳат ва ахборот марказларини яратиш;

 • Давлат органларига атом энергияси хавфсизлиги соҳасидаги ходимларнинг малакасини оширишда ёрдам бериш.

Бўйсунувчи ташкилот “Атом электр станциясини қуриш дирекцияси” амалдаги ташкилот зиммасига юклатилган жараёнларни бошқариш, атом электр станциялариучун ишлайдиган ходимларни тайёрлаш нуқтаи наразаридан:

 • ўқув дастурлари вав курсларида атом энергиясидан фойдаланиш хавфсизлиги маданиятини таъминлаш;

 • атом электр станцияси учун ишлайдиган ходимларни тайёрлаш бўйича кен қамровли стратегияни амалга оширишни мувофиқлаштириш ва назорат қилиш;

 • фаолият юритаётганташкилот ходимларини ёллаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича йиллик режаларни тасдиқлаш;

 • амалдаги ташкилотда атом энергетикаси бўйича ўқув ва ўқув базасини яратишда иштирок этиш;

 • иш берувчи ташкилотда фаолият юритаётган малакали ходимларини сақлаш стратегиясини келишиб олиш ва назорат қилиш;

 • фаолият юрутувчи ташкилот раҳбарлари ва ядро ҳавфсиўзлиги бўйича мутахассислар ядро хавфсизлиги принциплари ва мезонларини тушунишни таъминлаш;

 • эксплуатация қилувчи ташкилот ходимларини техник хизмат кўрсатиш мажбуриятларига мувофиқ тузилмалар, тизимлар ва компонентларнинг сифатини текшириш қобилиятига ўргатиш;

 • эксплуатация қилувчи ташкилот ходимларини лицензиялаш жараёнини ўз даражасида бошқариш ва эксплуатация тартиб-қоидаларини ва бошқарув дастурларини ишлаб чиқишга ўргатиш.