O‘zbekiston Respublikasining Yadro-energetika dasturi uchun kadrlar salohiyatini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida

16 oktabr 2019 / 20:00 220
https://lex.uz/ru/docs/-4557682