Kosmik nurlanish.

Kosmik nurlanish.

05 yanvar 2021 / 15:05 599
Kosmik nurlanish.
Kosmik nurlanishning intensivligi quyosh faolligiga, geografik joylashuviga, shuningdek dengiz sathidan qanday balandlikda joylashganiga bog’liq. Balandlikning oshishi bilan nurlanish kuchayadi (4000 m dan 12000 m balandlikka ko'tarilgan sayin, kosmik nurlar ta'sirida nurlanish darajasi taxminan 25 barobar oshadi). Shuni ta’kidlab o’tmoqchimizki, parvozdan va tabiiy nurlanish yuqori joylarga sayohat qilishdan qo'rqishga hojat yo’q (bunday holatlarda olinadigan nurlanish juda kam miqdorda, hatto uchuvchilar va alpinistlar ham xavfli dozada nurlanish olmaydilar).